Διαλέξαμε να οινοποιήσουμε αυτή την διεθνή ποικιλία εξαιτίας του υψηλού αρωματικού της δυναμικού . Το αμπελοτόπι που προέρχονται τα σταφύλια βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία με μικρή στρεμματική απόδοση.


Οινοποίηση


Προζυμοτική κρυοεκχύληση σε χαμηλή θερμοκρασία επιλογές ζυμών και χαμηλή θερμοκρασία ζύμωσης μας έδωσε ένα εξαιρετικά αρωματικό κρασί . Η συντήρηση του γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές σε χαμηλή θερμοκρασία και εμφιαλώνεται σταδιακά ώστε να διατηρήσει τον αρωματικό του χαρακτήρα !.