Κτήμα Κωνσταντινόπουλου
Πάθος για αριστεία
Η οινοποίηση είναι το πάθος μας
Σεβασμός για το περιβάλλον
οι αμπελώνες μας ενσωματώνονται αρμονικά στο περιβάλλον.
Ανάπτυξη
Προσπαθούμε συνεχώς να επεκτείνουμε τους αμπελώνες μας παντρεύοντας το ξεχωριστό τοπίο με σπάνιες ποικιλίες αμπέλου
Previous
Next

Τα κρασιά μας

Το οινοποιείο μας παρέχει μια πλήρη λίστα εμφιαλωμένων η οποία συνεχώς επεκτείνεται.

Η ιστορία μας

Λίγα λόγια για μας ...

Η Ομάδα μας